Somali

Notfälle

Xaaladaha dagdaga ah


Zusammenleben Verhalten

xeerka wada noolaashaha

Arbeit

shaqada